Air Products Home

News ReleaseAir Products sprevádzkovali jednotku na výrobu technických plynov v sklárňach AGC Glass Europe v Tepliciach

Prvýkrát v Európe je linka na ploché sklo vybavená vzduchovou separačnou jednotkou

June 30, 2014 Bratislava, Teplice

V minulých týždňoch bola v sklárňach AGC Glass Europe v Tepliciach uvedená do prevádzky nová vysokokapacitná vzduchová separačná jednotka (ASU). Najväčšiemu svetovému výrobcovi plochého skla ju dodala spoločnosť Air Products. Najmodernejšia kryogénna jednotka PRISM® ON300 vyrábajúca čistý kyslík a dusík predstavuje dôležitú časť modernizovanej výrobnej linky AGC na ploché sklo. V Európe je to po prvý raz, kedy je výrobná linka na ploché sklo vybavená samostatnou vzduchovou separačnou jednotkou.

Už pred takmer dvadsiatimi rokmi Air Products spolu s AGC Glass Europe uzavreli dlhodobú zmluvu o dodávkach technických plynov. Inštalácia novej technológie tak predstavuje prehĺbenie spolupráce medzi oboma spoločnosťami.

„Air Products spája s AGC heslo, ktoré znie: Glass Unlimited (Sklo bez hraníc),“ hovorí Pavel Kolouch, obchodný manažér Air Products zodpovedný za teritóriá strednej Európy, Veľkej Británie a Írska. „Inštalácia novej vzduchovej separačnej jednotky je veľkým úspechom pre obe partnerské spoločnosti a pre nás je to ďalšia príležitosť rozvíjať sa spoločne s AGC, svetovým lídrom v oblasti sklárskeho priemyslu. Naša dodávka do teplickej sklárne predstavuje jednu z najväčších investícií svojho druhu v celej Európe.“

Na mieru postavená výrobná jednotka PRISM® ON300 využíva k separácii vzduchu technológiu kryogénnej destilácie. Jej denná výrobná kapacita dosahuje 300 ton kyslíka a 170 ton dusíka.

„Nová jednotka PRISM® je zariadenie vybudované presne pre špecifické potreby sklárskeho priemyslu a dáva nám spoľahlivú záruku, že linka AGC na výrobu plochého skla bude dostatočne zásobovaná kyslíkom počas celej doby životnosti pece,“ vyhlásil Pavel Šedlbauer, viceprezident AGC Glass Europe SA/NV a predseda predstavenstva AGC Flat Glass Czech a.s. „Pre AGC to predstavuje veľkú výhodu a pomôže nám to dosiahnuť náš cieľ - vyrábať sklo vysokej kvality na čoraz náročnejšom trhu.“

Sklársky priemysel je pre Air Products veľmi dôležitý. Spoločnosť spolupracuje v celom svete so zákazníkmi z tohto sektoru v snahe zlepšiť kvalitu skla a racionalizovať jeho výrobu pri súčasnom znižovaní nákladov a emisií skleníkových plynov do okolitého prostredia. Kľúčovou zložkou úspechu sú najmä inovácie. Preto Air Products priebežne investuje do vlastného výskumu a aktivít spojených s vývojom produktov, vrátane pokročilých technológií vzduchovej separácie a niektorých aplikačných technológií. Napríklad horáky Cleanfire® HR z produkcie Air Products patria v súčasnej dobe k absolútnej svetovej špičke.

O spoločnosti Air Products
Air Products (NYSE:APD) dodáva svojim partnerom širokú paletu výrobkov a služieb, predovšetkým atmosférické, procesné a špeciálne plyny, chemikálie a súvisiace technologické zariadenia. Viac ako 70 rokov tak pomáha zákazníkom, aby sa stali čo najviac produktívnymi a maximálne ťažili z energetickej úspornosti. Air Products sa môže pochváliť radom ocenení, medzi najvýznamnejšie patrí zaradenie do zoznamu najviac inovatívnych spoločností sveta v ankete magazínu Forbes a Thomson Reuters. Cez 20 000 zamestnancov vo viac ako 50 krajinách sveta prináša efektívne riešenia pre zákazníkov v oblastiach polovodičov, rafinácii vodíka, splyňovania uhlia, skvapalňovania zemného plynu či moderných náterov a adhezív. Vo fiškálnom roku 2013 spoločnosť vykázala obrat 10,2 miliárd dolárov. Viac informácií na www.airproducts.sk.  

Poznámka: Táto správa môže obsahovať výhľadové vyhlásenia v súlade s americkým zákonom o obchodovaní s cennými papiermi z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform Act). Tieto výhľadové vyhlásenia sú založené na primeraných očakávaniach a predpokladoch manažmentu spoločnosti k dátumu vydania tejto tlačovej správy s ohľadom na významné rizikové faktory. Skutočný výkon a hospodárske výsledky sa môžu podstatne líšiť od prognóz a odhadov vyjadrených vo výhľadových vyhláseniach v dôsledku mnohých faktorov nepredpokladaných manažmentom, vrátane rizikových faktorov popísaných vo formulári 10K za fiškálny rok končiaci 30. septembra roku 2013. 

Ďalšie informácie Vám poskytne:
Dušana Dingová, Country Representative
Hill+Knowlton Strategies
T: (+421) 948 083 952

Connect with us on:

|
Air Products Supplies Industrial Gases to AGC Glass Europe

Výrobné zariadenie PRISM® ON300

Inštalovaný v AGC Flat Glass Czech a.s. v Tepliciach, Česká republika

Air Products Supplies Industrial Gases to AGC Glass Europe

Výrobné zariadenie PRISM® ON300

Inštalovaný v AGC Flat Glass Czech a.s. v Tepliciach, Česká republika

of
X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close