Air Products Home

News ReleaseAir Products sprevádzkovali jednotku na výrobu technických plynov v sklárňach AGC Glass Europe v Tepliciach

Prvýkrát v Európe je linka na ploché sklo vybavená vzduchovou separačnou jednotkou

June 30, 2014 Bratislava, Teplice

V minulých týždňoch bola v sklárňach AGC Glass Europe v Tepliciach uvedená do prevádzky nová vysokokapacitná vzduchová separačná jednotka (ASU). Najväčšiemu svetovému výrobcovi plochého skla ju dodala spoločnosť Air Products. Najmodernejšia kryogénna jednotka PRISM® ON300 vyrábajúca čistý kyslík a dusík predstavuje dôležitú časť modernizovanej výrobnej linky AGC na ploché sklo. V Európe je to po prvý raz, kedy je výrobná linka na ploché sklo vybavená samostatnou vzduchovou separačnou jednotkou.

Už pred takmer dvadsiatimi rokmi Air Products spolu s AGC Glass Europe uzavreli dlhodobú zmluvu o dodávkach technických plynov. Inštalácia novej technológie tak predstavuje prehĺbenie spolupráce medzi oboma spoločnosťami.

„Air Products spája s AGC heslo, ktoré znie: Glass Unlimited (Sklo bez hraníc),“ hovorí Pavel Kolouch, obchodný manažér Air Products zodpovedný za teritóriá strednej Európy, Veľkej Británie a Írska. „Inštalácia novej vzduchovej separačnej jednotky je veľkým úspechom pre obe partnerské spoločnosti a pre nás je to ďalšia príležitosť rozvíjať sa spoločne s AGC, svetovým lídrom v oblasti sklárskeho priemyslu. Naša dodávka do teplickej sklárne predstavuje jednu z najväčších investícií svojho druhu v celej Európe.“

Na mieru postavená výrobná jednotka PRISM® ON300 využíva k separácii vzduchu technológiu kryogénnej destilácie. Jej denná výrobná kapacita dosahuje 300 ton kyslíka a 170 ton dusíka.

„Nová jednotka PRISM® je zariadenie vybudované presne pre špecifické potreby sklárskeho priemyslu a dáva nám spoľahlivú záruku, že linka AGC na výrobu plochého skla bude dostatočne zásobovaná kyslíkom počas celej doby životnosti pece,“ vyhlásil Pavel Šedlbauer, viceprezident AGC Glass Europe SA/NV a predseda predstavenstva AGC Flat Glass Czech a.s. „Pre AGC to predstavuje veľkú výhodu a pomôže nám to dosiahnuť náš cieľ - vyrábať sklo vysokej kvality na čoraz náročnejšom trhu.“

Sklársky priemysel je pre Air Products veľmi dôležitý. Spoločnosť spolupracuje v celom svete so zákazníkmi z tohto sektoru v snahe zlepšiť kvalitu skla a racionalizovať jeho výrobu pri súčasnom znižovaní nákladov a emisií skleníkových plynov do okolitého prostredia. Kľúčovou zložkou úspechu sú najmä inovácie. Preto Air Products priebežne investuje do vlastného výskumu a aktivít spojených s vývojom produktov, vrátane pokročilých technológií vzduchovej separácie a niektorých aplikačných technológií. Napríklad horáky Cleanfire® HR z produkcie Air Products patria v súčasnej dobe k absolútnej svetovej špičke.

O spoločnosti Air Products
Air Products (NYSE:APD) dodáva svojim partnerom širokú paletu výrobkov a služieb, predovšetkým atmosférické, procesné a špeciálne plyny, chemikálie a súvisiace technologické zariadenia. Viac ako 70 rokov tak pomáha zákazníkom, aby sa stali čo najviac produktívnymi a maximálne ťažili z energetickej úspornosti. Air Products sa môže pochváliť radom ocenení, medzi najvýznamnejšie patrí zaradenie do zoznamu najviac inovatívnych spoločností sveta v ankete magazínu Forbes a Thomson Reuters. Cez 20 000 zamestnancov vo viac ako 50 krajinách sveta prináša efektívne riešenia pre zákazníkov v oblastiach polovodičov, rafinácii vodíka, splyňovania uhlia, skvapalňovania zemného plynu či moderných náterov a adhezív. Vo fiškálnom roku 2013 spoločnosť vykázala obrat 10,2 miliárd dolárov. Viac informácií na www.airproducts.sk.  

Poznámka: Táto správa môže obsahovať výhľadové vyhlásenia v súlade s americkým zákonom o obchodovaní s cennými papiermi z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform Act). Tieto výhľadové vyhlásenia sú založené na primeraných očakávaniach a predpokladoch manažmentu spoločnosti k dátumu vydania tejto tlačovej správy s ohľadom na významné rizikové faktory. Skutočný výkon a hospodárske výsledky sa môžu podstatne líšiť od prognóz a odhadov vyjadrených vo výhľadových vyhláseniach v dôsledku mnohých faktorov nepredpokladaných manažmentom, vrátane rizikových faktorov popísaných vo formulári 10K za fiškálny rok končiaci 30. septembra roku 2013. 

Ďalšie informácie Vám poskytne:
Dušana Dingová, Country Representative
Hill+Knowlton Strategies
T: (+421) 948 083 952

Connect with us on:

|
An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

Air Products Supplies Industrial Gases to AGC Glass Europe

Výrobné zariadenie PRISM® ON300

Inštalovaný v AGC Flat Glass Czech a.s. v Tepliciach, Česká republika

Air Products Supplies Industrial Gases to AGC Glass Europe

Výrobné zariadenie PRISM® ON300

Inštalovaný v AGC Flat Glass Czech a.s. v Tepliciach, Česká republika

of
X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close