Air Products Home

News ReleasePrůlomová metoda zpracování potravin přichází

Výrobci potravin a maloobchodníci mohou prodloužit záruční dobu a zvýšit kvalitu potravin patentovaným procesem Freshline® Superfresh společnosti Air Products

March 03, 2015 Praha

Pod názvem Freshline® Superfresh představila společnost Air Products nový převratný proces zpracování potravin, který umožňuje výrobcům a maloobchodníkům prodloužit záruční lhůtu a zvýšit kvalitu potravinářských výrobků prodávaných v chladicích boxech.

Nová metoda patentovaná jedním z největších výrobců a dodavatelů technických plynů kombinuje výhody technologie kryogenního chlazení s technologií balení v upravené atmosféře (Modified Atmosphere Packaging, MAP) při účinném zpomalování degradativních procesů probíhajících ve zmražených potravinách po jejich rozmrazení.

To umožňuje rozmrazenému výrobku nabídnout kvalitu, vzhled a záruční dobu srovnatelnou s výrobkem zabaleným v ochranné atmosféře a současně zachovat jeho původní kvalitu a texturu. Testy prokázaly, že potraviny, které byly zpracovány procesem Freshline® Superfresh dosahují v chladících pultech delší životnosti ve srovnání s potravinami uchovanými technologií MAP.

Potraviny zpracované novým procesem mohou být skladovány a distribuovány ve zmrazeném stavu a rozmrazeny teprve v místě prodeje, případně u konečného spotřebitele. Za předpokladu, že bude použit správný způsob rozmrazování, může si konečný spotřebitel rozmrazit potraviny i doma. To přináší nejen větší míru flexibility v průběhu logistického procesu, ale také snižuje plýtvání potravinami v celém dodavatelském řetězci až ke konečnému spotřebiteli, podporuje to udržitelnost a snižuje náklady. Plýtvání potravinami dosahuje alarmujících rozměrů, odhaduje se, že pouze v EU skončí ročně v popelnicích na 100 miliónů tun jídla. Řešení Freshline® Superfresh tak přispívá ke značnému snížení těchto ztrát a současně podporuje cíle udržitelného rozvoje.

Kromě toho proces Freshline® Superfresh nabízí výrobcům čerstvých i zmrazených potravinářských produktů další výhody. Tuto průlomovou metodu mohou nyní využívat pro optimalizaci dostupnosti výchozích surovin – mohou je nyní nakupovat v době jejich sezóny, tedy v době, kdy jsou nejlacinější a je jich na trhu nejvíc a tímto způsobem mohou nejvýhodněji pokrýt budoucí poptávku.

Ann Callens, obchodní manažerka pro segment potravin v Air Products v zemích Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA) k tomu říká: „Náš nový proces poskytuje podnikatelům v oblasti chlazení potravin větší flexibilitu a další výhody. Nejen, že jim umožňuje snížit ztráty v procesu výroby, ale nabízí jim vstup na trh s čerstvými potravinami, aniž by museli výrazně měnit svoje současné výrobní procesy.

Způsob kryogenního zmrazování a balení do upravené atmosféry (MAP) se v potravinářském procesu používají běžně, novinkou je, že proces Freshline® Superfresh je kombinací obou metod, čímž dosahuje mnohem lepších výsledků. Využití této inovace od společnosti Air Products umožňuje výrobcům, maloobchodníkům a spotřebitelům udržet potraviny čerstvé mnohem delší dobu a současně s tím celé výrobní odvětví může mnohem lépe uspokojit zákaznickou poptávku po čerstvých, zdravých a přírodních potravinách.“

Více informací o procesu Freshline® Superfresh naleznete na webu: www.airproducts.cz/superfresh.  

O společnosti Air Products
Air Products (NYSE:APD) je jednou z předních světových společností dodávajících průmyslové plyny. Téměř 75 let zásobuje atmosférickými, procesními a speciálními plyny a souvisejícími zařízeními zákazníky z odvětví průmyslové metalurgie, potravin a nápojů, rafinérského a petrochemického průmyslu a rovněž v průmyslu zkapalňování zemního plynu. Technologie Air Products se využívají rovněž při výrobě polovodičů, polyuretanu, čisticích prostředků, lepidel a materiálů pro povrchové úpravy. Více než 20 tisíc zaměstnanců v padesáti zemích světa usiluje o to, aby se Air Products stala nejbezpečnější a současně nejefektivnější plynárenskou společností na světě a současně aby poskytovala svým zákazníkům ty nejlepší služby. Ve fiskálním roce 2014 dosáhla společnost Air Products tržeb ve výši 10,4 miliardy amerických dolarů a umístila se na 276. místě každoročního žebříčku veřejně obchodovatelných společností Fortune 500. Více informací naleznete na: www.airproducts.com.  

Další informace Vám poskytne:
Jaroslav Major, Senior Consultant
Hill+Knowlton Strategies
T: (+420) 603 491 311

Connect with us on:

|
X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close