Air Products Home

News ReleasePrůlomová metoda zpracování potravin přichází

Výrobci potravin a maloobchodníci mohou prodloužit záruční dobu a zvýšit kvalitu potravin patentovaným procesem Freshline® Superfresh společnosti Air Products

March 03, 2015 Praha

Pod názvem Freshline® Superfresh představila společnost Air Products nový převratný proces zpracování potravin, který umožňuje výrobcům a maloobchodníkům prodloužit záruční lhůtu a zvýšit kvalitu potravinářských výrobků prodávaných v chladicích boxech.

Nová metoda patentovaná jedním z největších výrobců a dodavatelů technických plynů kombinuje výhody technologie kryogenního chlazení s technologií balení v upravené atmosféře (Modified Atmosphere Packaging, MAP) při účinném zpomalování degradativních procesů probíhajících ve zmražených potravinách po jejich rozmrazení.

To umožňuje rozmrazenému výrobku nabídnout kvalitu, vzhled a záruční dobu srovnatelnou s výrobkem zabaleným v ochranné atmosféře a současně zachovat jeho původní kvalitu a texturu. Testy prokázaly, že potraviny, které byly zpracovány procesem Freshline® Superfresh dosahují v chladících pultech delší životnosti ve srovnání s potravinami uchovanými technologií MAP.

Potraviny zpracované novým procesem mohou být skladovány a distribuovány ve zmrazeném stavu a rozmrazeny teprve v místě prodeje, případně u konečného spotřebitele. Za předpokladu, že bude použit správný způsob rozmrazování, může si konečný spotřebitel rozmrazit potraviny i doma. To přináší nejen větší míru flexibility v průběhu logistického procesu, ale také snižuje plýtvání potravinami v celém dodavatelském řetězci až ke konečnému spotřebiteli, podporuje to udržitelnost a snižuje náklady. Plýtvání potravinami dosahuje alarmujících rozměrů, odhaduje se, že pouze v EU skončí ročně v popelnicích na 100 miliónů tun jídla. Řešení Freshline® Superfresh tak přispívá ke značnému snížení těchto ztrát a současně podporuje cíle udržitelného rozvoje.

Kromě toho proces Freshline® Superfresh nabízí výrobcům čerstvých i zmrazených potravinářských produktů další výhody. Tuto průlomovou metodu mohou nyní využívat pro optimalizaci dostupnosti výchozích surovin – mohou je nyní nakupovat v době jejich sezóny, tedy v době, kdy jsou nejlacinější a je jich na trhu nejvíc a tímto způsobem mohou nejvýhodněji pokrýt budoucí poptávku.

Ann Callens, obchodní manažerka pro segment potravin v Air Products v zemích Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA) k tomu říká: „Náš nový proces poskytuje podnikatelům v oblasti chlazení potravin větší flexibilitu a další výhody. Nejen, že jim umožňuje snížit ztráty v procesu výroby, ale nabízí jim vstup na trh s čerstvými potravinami, aniž by museli výrazně měnit svoje současné výrobní procesy.

Způsob kryogenního zmrazování a balení do upravené atmosféry (MAP) se v potravinářském procesu používají běžně, novinkou je, že proces Freshline® Superfresh je kombinací obou metod, čímž dosahuje mnohem lepších výsledků. Využití této inovace od společnosti Air Products umožňuje výrobcům, maloobchodníkům a spotřebitelům udržet potraviny čerstvé mnohem delší dobu a současně s tím celé výrobní odvětví může mnohem lépe uspokojit zákaznickou poptávku po čerstvých, zdravých a přírodních potravinách.“

Více informací o procesu Freshline® Superfresh naleznete na webu: www.airproducts.cz/superfresh.  

O společnosti Air Products
Air Products (NYSE:APD) je jednou z předních světových společností dodávajících průmyslové plyny. Téměř 75 let zásobuje atmosférickými, procesními a speciálními plyny a souvisejícími zařízeními zákazníky z odvětví průmyslové metalurgie, potravin a nápojů, rafinérského a petrochemického průmyslu a rovněž v průmyslu zkapalňování zemního plynu. Technologie Air Products se využívají rovněž při výrobě polovodičů, polyuretanu, čisticích prostředků, lepidel a materiálů pro povrchové úpravy. Více než 20 tisíc zaměstnanců v padesáti zemích světa usiluje o to, aby se Air Products stala nejbezpečnější a současně nejefektivnější plynárenskou společností na světě a současně aby poskytovala svým zákazníkům ty nejlepší služby. Ve fiskálním roce 2014 dosáhla společnost Air Products tržeb ve výši 10,4 miliardy amerických dolarů a umístila se na 276. místě každoročního žebříčku veřejně obchodovatelných společností Fortune 500. Více informací naleznete na: www.airproducts.com.  

Další informace Vám poskytne:
Jaroslav Major, Senior Consultant
Hill+Knowlton Strategies
T: (+420) 603 491 311

Connect with us on:

|
An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close