Air Products Home

News ReleaseFirmy Air Products oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. podpisały nowy kontrakt na dostawę gazów przemysłowych

November 24, 2016 Warszawa

Air Products, jeden z największych dostawców gazów przemysłowych w Polsce oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. wchodzące w skład Grupy Azoty – drugiego w Unii Europejskiej producenta nawozów mineralnych, podpisały dzisiaj długoterminowy kontrakt na dostawy tlenu i azotu. Umowa została podpisana do końca 2035 roku i stanowi przedłużenie współpracy pomiędzy firmami sięgającej 1997 roku. Dzięki kontraktowi Air Products umacnia swoja pozycję jednego z wiodących dostawców gazów przemysłowych dla głównych gałęzi polskiego przemysłu.

Firmy Air Products oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. podpisały nowy kontrakt na dostawę gazów przemysłowych
Podpisanie umowy między Air Products a GA ZAK (od lewej: Piotr Wieczorek, Prezes Zarządu, Wiceprezydent Europa Centralna, Air Products i Mateusz Gramza, Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.)

W ramach kontraktu Air Products będzie realizować stałe dostawy gazowego tlenu i azotu do zakładu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., a także ciekłego tlenu i azotu do innych odbiorów w Polsce. Projekt będzie realizowany w oparciu o zmodernizowaną i unowocześnioną instalację Air Products o mocach produkcyjnych wynoszących ok. 2000 ton na dobę – jedną z największych tego typu w Polsce. Gazy przemysłowe, dostarczane przez Air Products, są wykorzystywane przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. do produkcji amoniaku, alkoholi OXO oraz w procesach pomocniczych. Azot służy także jako zabezpieczenie instalacji produkcyjnych na terenie zakładu.

Firmy Air Products oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. podpisały nowy kontrakt na dostawę gazów przemysłowych
Podpisanie umowy między Air Products a GA ZAK (od lewej: Ivo Bols, Prezydent Europa i Afryka, Air Products; Dariusz Pietras, Dyrektor ds. Operacyjnych Europa Środkowa i Rosja, Air Products; Piotr Wieczorek, Prezes Zarządu, Wiceprezydent Europa Centralna, Air Products; Mateusz Gramza, Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.; Sławomir Brzeziński, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.).

„Bardzo cenimy sobie długotrwałe relacje z naszymi klientami oparte na wzajemnym zaufaniu. Dotychczasowa udana współpraca z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. zaowocowała podpisaniem nowej umowy i przedłużeniem dostaw gazów niezbędnych dla działalności naszego klienta. Instalacja w Kędzierzynie – Koźlu jest największą w regionie Europy Środkowej jednostką produkcyjną Air Products. Polska jest dla Air Products kluczowym rynkiem i planujemy tutaj dalsze inwestycje i wzrost” – powiedział Piotr Wieczorek, Prezes Zarządu, Vice President Europa Centralna, Air Products.

Wspólna umowa z tak dużym i sprawdzonym partnerem jak Air Products stanowi gwarancję stabilności dostaw gazów przemysłowych na potrzeby działalności naszej kędzierzyńskiej Spółki – podsumowuje uczestniczący w podpisaniu umowy Mariusz Bober, Prezes Zarządu Grupy Azoty.

„Dzięki podpisaniu umowy zostanie również zmodernizowana instalacja produkcyjna Air Products na terenie naszej firmy. Jest to szczególnie istotne w sytuacji zużywania tak znaczących ilości gazów przemysłowych przez naszą firmę” – powiedział Mateusz Gramza, Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Ciekły azot, dzięki swoim unikalnym właściwościom, do których należy bardzo niska temperatura: -196C, znajduje szereg zastosowań. Wykorzystuje się go m.in. do szybkiego zamrażania żywności, produkcji lodów i pakowania produktów spożywczych, np. chrupek lub napojów. Do istotnych zastosowań należą krioterapia, produkcja plastiku, obróbka metali czy produkcja sztucznego śniegu. Ciekły tlen stosuje się m.in. do zaopatrywania szpitali, uzdatniania ścieków, a także do natleniania wody w hodowlach ryb. Tlen wykorzystywany jest również do podnoszenia jakości i wydajności w procesach wytopu metali i szkła.

Air Products (NYSE: APD) to wiodący na świecie dostawca gazów przemysłowych. Od 75 lat firma dostarcza gazy atmosferyczne i procesowe oraz urządzenia wykorzystywane przez przemysł rafineryjny, petrochemiczny, metalurgiczny, elektroniczny, spożywczy i napojowy. Air Products jest także światowym liderem w zakresie dostarczania technologii i urządzeń do skraplania gazu ziemnego.

W roku fiskalnym 2016 przychody ze sprzedaży firmy Air Products wyniosły 9,5 miliarda dolarów amerykańskich, a jej kapitalizacja wynosi 30 miliardów dolarów. Ok. 20 tysięcy pracowników Air Products w 50 krajach dąży do tego, aby firma była najbezpieczniejszym i najbardziej efektywnym przedsiębiorstwem w sektorze gazów przemysłowych, które zapewnia wszystkim klientom zrównoważone rozwiązania i najwyższy poziom usług.

Air Products jest obecny w 15 krajach Europy, włączając w to kraje Europy Centralnej i Wschodniej, takie jak Słowacja, Czechy, Rosja i Polska. Firma jest jednym z największych producentów gazów technicznych w Polsce. Od ponad 20 lat Air Products konsekwentnie wdraża na polskim rynku strategię rozwoju opartą na starannie dobranych inwestycjach. Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem www.airproducts.com.pl.  

Grupa Azoty (jednostką dominującą jest Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie) to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie, która powstała w wyniku kolejnych przejęć krajowych spółek chemicznych. W skład grupy wchodzą m.in. takie podmioty jak: Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca), Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Obecnie Grupa Azoty S.A. zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Rok 2015 Grupa Azoty zakończyła z przychodami ze sprzedaży na poziomie 10 mld zł przy skonsolidowanym zysku netto na poziomie 692 mln zł i zysku na działalności operacyjnej EBIT na poziomie 830 mln.
  
Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2008 roku, w roku 2013 została włączona do nowego indeksu WIG30. Od 2009 roku spółka wchodzi w skład RESPECT Index, pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu firm przestrzegających zasad odpowiedzialnego biznesu, od roku 2013 – indeksu MSCI Emerging Markets, a od 2015 roku do indeksu FTSE Emerging Markets.

UWAGA: Powyższa informacja może zawierać prognozy określone w Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Prognozy te opierają się na oczekiwaniach i założeniach dotyczących istotnych czynników ryzyka aktualnych na chwilę dystrybucji powyższej informacji. Faktyczne wyniki operacyjne i finansowe mogą różnić się znacząco od przewidywań i szacunków wyrażonych w prognozach ze względu na czynniki ryzyka nie uwzględnione przez kierownictwo, w tym czynniki ryzyka określone w Formularzu 10k firmy Air Products za rok fiskalny, który zakończył się 30 września 2016 r.


Kontakt dla mediów: 
Grupa Azoty S.A.
Grzegorz Kulik
Rzecznik Prasowy Grupy Azoty
Tel: +48 785 780 005

biuro prasowe Air Products w Polsce
Jarosław Soroczyński, Anna Hadrych
Questia sp. z o.o. sp. k.
Communications Management Consultants
Tel. +48 22 623 07 00, +48 602 353 564

Connect with us on:

|

Contact Information

 • Press Contact
  Art George
  610-481-1340
  Air Products and Chemicals, Inc.
  7201 Hamilton Boulevard
  Allentown, PA 18195-1501
  USA
 • Investor Contact
  Simon Moore
  (610) 481-7461
  Air Products and Chemicals, Inc.
  7201 Hamilton Boulevard
  Allentown, PA 18195-1501
  USA
  (610) 481-2729
An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

 1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close