Once the menu is open you can move between options with the arrow keys and select an option with the enter or space keys. Typeahead search is also available.
Air Products Go to Home Page

Privacybeleid

Let op: u moet AKKOORD gaan om door te gaan.

Datum laatste herziening: juli 2022  

Air Products respecteert uw zorgen over de privacy van de persoonsgegevens die u ons verstrekt. We vinden het ook belangrijk om u te informeren over hoe we uw persoonsgegevens zullen gebruiken en hoe Air Products zich houdt aan het Beleid inzake gegevensprivacy.   

Doel, reikwijdte en toestemming
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die u in uw sollicitatie Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die u verstrekt om in aanmerking te komen voor huidige en toekomstige vacatures bij Air Products-bedrijvengroepen. Dit omvat alle latere informatie die is verzameld in verband met uw sollicitatie, beoordelingsproces en daaropvolgende tewerkstelling, als u succesvol bent. Air Products zal dergelijke persoonsgegevens verwerken in de wervings- en mogelijke pre-/onboardingprocessen en uw sollicitatie en persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, verstrekken aan andere aan Air Products gelieerde ondernemingen en aan externe bedrijven die bij het wervingsproces zijn betrokken. 

Houd er rekening mee dat als u niet gevraagd wordt voor de oorspronkelijke functie waarnaar u solliciteert, wij contact met u kunnen opnemen over toekomstige functie(s) die naar onze mening overeenkomt/overeenkomen met uw vaardigheden of ervaring. Dit heeft geen invloed op uw rechten met betrekking tot het verwijderen van uw gegevens aan het einde van de bewaartermijnen. 

Uw akkoord met de voorwaarden van deze privacyverklaring betekent dat u instemt met het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw persoonlijke informatie voor doeleinden die verband houden met het matchen van u met relevante huidige en toekomstige vacatures, uw sollicitatie en mogelijke pre/on-boarding, zoals u hieronder kunt lezen. Daarom raden we u aan deze privacyverklaring aandachtig te lezen en op akkoord te klikken als u de voorwaarden van deze verklaring begrijpt en ermee instemt. 

Soorten verzamelde persoonsgegevens 

 • Identificatiegegevens zoals naam, titel, woonadres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer
 • Kenmerkende informatie zoals leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit enz.
 • Sociale situatie, zoals woonadres, werkvergunning, verblijfsvergunning, beroep, vergunning enz.
 • Informatie met betrekking tot opleiding, examen, competenties en professionele vaardigheden, zoals opleidingsachtergrond, bezochte school, certificaten, enz. 
 • Arbeidsstatus/-geschiedenis, zoals informatie in verband met voormalige werkgevers
 • Overige, zoals beelden van CCTV (als u wordt uitgenodigd voor een gesprek op een van onze locaties), stem- en video-opnamen (indien gebruikt als onderdeel van de beoordelingen of gesprekken).
 • Als u een succesvolle kandidaat bent, zullen we aanvullende persoonlijke informatie verzamelen als onderdeel van het proces voorafgaand aan de indienstneming, zoals burgerservicenummer en bankgegevens - deze informatie wordt alleen gebruikt als onderdeel van het wervingsproces.   

De gegeven voorbeelden zijn niet allesomvattend. We kunnen ook soortgelijke of gerelateerde informatie verzamelen. We verzamelen deze informatie alleen wanneer we wettelijk toestemming hebben of verplicht zijn om de informatie te verzamelen en/of op bepaalde momenten in het wervings- en onboardingproces.   

Beheerder, opslag en bewaring, media   

 • Gegevensbeheerder: Air Products.
 • Opslag: Uw persoonsgegevens worden opgeslagen door Air Products op haar systemen en servers, en op de servers van bepaalde cloudgebaseerde database- en gegevensopslagbeheerdiensten die Air Products inschakelt, voornamelijk gevestigd in de Verenigde Staten.
 • Bewaring: Air Products bewaart gegevens voor de duur van uw relatie met Air Products en, na het einde van een dergelijke relatie, voor de periode waarin Air Products kan worden geconfronteerd met vragen of claims met betrekking tot deze relatie, en in overeenstemming met andere wettelijke, fiscale en operationele vereisten en bewaarverplichtingen. Voor meer informatie over waar en hoe lang uw persoonsgegevens worden opgeslagen, kunt u contact opnemen met het Privacy Office van Air Products op privacy@airproducts.com.
 • Media: Door middel van elektronische en andere fysieke middelen
 • Internationale gegevensoverdracht: We kunnen de persoonlijke informatie die we over u verzamelen overdragen aan ontvangers in andere landen dan het land waarin de informatie oorspronkelijk werd verzameld.
  • Als u zich in de Europese Economische Ruimte ('EER') of Zwitserland bevindt, zullen we voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten die adequate bescherming bieden voor de overdracht van persoonlijke informatie aan ontvangers in landen buiten de EER en Zwitserland. Met betrekking tot de overdracht van persoonlijke informatie naar de VS en het Verenigd Koninkrijk, gebruikt Air Products het Standaardmodel van contracten, ontwikkeld door de Europese Commissie.   

Hoe werkt het sollicitatiesysteem?
Kandidaten kunnen overal ter wereld solliciteren naar een functie binnen de Air Products-groep via een online sollicitatiesysteem, Infinite BrassRing genaamd, wat wordt aangeboden door Infinite Computer Solutions Inc. Dit systeem  is vervolgens geïntegreerd met een platform genaamd Eightfold, wat aangeboden door Eightfold AI Inc. Kandidaten kunnen hun CV 
koppelen aan relevante vacatures, solliciteren op een specifieke vacature, een stage of een functie via de open sollicitatiepool. Sollicitatie-informatie wordt verwerkt door deze derden en kan zich in verschillende geografische regio's bevinden in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Recruiters van Air Products over de hele wereld kunnen kandidaten matchen met openstaande vacatures binnen hun onderdelen van Air Products. 

Hoe gebruiken we uw gegevens?
Uw informatie zal worden gebruikt door een of meer bedrijven in de Air Products-groep om uw vaardigheden en ervaring met vacatures te matchen, contact met u op te nemen over de functies en uw sollicitatie te beoordelen. Als u in loondienst bent, kunnen uw gegevens ook worden overgedragen aan de Air Products HR-systemen voor doeleinden van arbeidsadministratie.   

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
U dient te weten dat uw persoonlijke informatie bij de werving en het mogelijke pre-boardingproces van uw thuisland zal worden overgedragen naar andere Air Products-bedrijven over de hele wereld. Air Products eist van al haar bedrijven die toegang hebben tot de informatie om deze gegevens als vertrouwelijk te behandelen en ernaar te streven de veiligheid ervan te handhaven. Alleen recruiters, HR-functionarissen en relevante managers van Air Products hebben toegang tot uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door Air Products gebruikt en worden niet aan derden verkocht. Het is echter mogelijk dat uw gegevens worden doorgegeven aan externe leveranciers die het recruitmentsysteem onderhouden en die toegang tot de gegevens nodig hebben om hun diensten te kunnen leveren. Air Products vereist dat deze bedrijven uw persoonsgegevens adequaat beschermen en niet gebruiken voor ongeautoriseerde doeleinden. Dit geldt ook voor de diensten die worden geleverd door onze Corporate IT-afdeling. 

Verzoeken met betrekking tot uw Persoonsgegevens: toegang, correctie, update en verwijdering
Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving en bepaalde uitzonderingen, kunt u het recht hebben om uw Persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, zich tegen de verwerking ervan te verzetten of deze te verwijderen.  Om deze rechten uit te oefenen zodat updates, correcties en/of verwijderingen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunnen worden uitgevoerd, kunt u:   

 • corrigeer of verwijder uw profiel direct in Infinite BrassRing;
 • of contact opnemen met het Privacyteam van Air Products via privacy@airproducts.com

Air Products is een wereldwijd bedrijf en is gevestigd in verschillende landen. Als u al op een andere manier bij onze organisatie hebt gesolliciteerd, heeft uw beslissing om u nu niet te registreren geen invloed op de sollicitaties die u eerder hebt ingediend. 

In veel landen hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de juiste autoriteit voor gegevensbescherming als u zich zorgen maakt over hoe Air Products uw persoonsgegevens verwerkt. 

Hoe lang bewaart Air Products uw gegevens? 
Persoonsgegevens van elke kandidaat die solliciteert naar een functie worden over het algemeen bewaard in Infinite BrassRing en/of het Eightfold-platform gedurende een periode van 3 jaar na de laatste update die door een kandidaat is uitgevoerd. Alle kandidaten worden aangemoedigd om hun gegevens indien nodig bij te werken. 

Indien succesvol, zal alle verzamelde persoonlijke informatie worden opgeslagen in onze HR-systemen en worden bewaard voor de periode van uw dienstverband bij Air Products en aanvullende bewaartermijn na beëindiging van het dienstverband op basis van uw land van dienstverband. 

Hoe beveiligen we uw gegevens?
We handhaven administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen die zijn ontworpen om de persoonlijke informatie die u verstrekt te beschermen tegen onopzettelijke, onwettige of onbevoegde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik. We zullen deze maatregelen bijwerken zodra nieuwe technologie beschikbaar komt, indien van toepassing. 

Wijzigingen
Air Products behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op elk moment te wijzigen of aan te passen. De ingangsdatum van deze Privacyverklaring wordt aan het begin van deze verklaring weergegeven. Controleer de verklaring regelmatig, met name voordat u enige persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt. 

Contact met ons opnemen
Air Products controleert en is verantwoordelijk voor de beveiliging van uw persoonsgegevens. Aarzel niet om ons vragen te stellen over onze externe leveranciers, onze privacyverklaring, een kopie van uw persoonlijke gegevens aan te vragen of uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Om juridische redenen zullen de contactpersonen in deze privacyverklaring geen vragen over uw sollicitatie beantwoorden. Stuur alleen verzoeken met betrekking tot gegevensprivacy en beveiliging naar privacy@airproducts.com